ČEKERBOX psi jedu
zahvaljujemo se ROYAL VET-u sto nas prati u odgoju naših pasa
STANDARD RASE

1. Opšta slika o izgledu Boxera
Bokser je srednje velik, robusan, kratkodlaki pas kratkog, kvadraticnog tela i jakih kostiju. Muskulatura je suva, snazno razvijena i plasticno izrazena. Pokreti su mu zivahni, puni snage i plemenitosti. Bokser ne sme biti nezgrapan, ni tezak, kao ni slabasan ili lagan.

2. Važne proporcije
a. Dužina tela i visina grebena
Graða je kvadratična, što znači da granične linije - horizontalna na ledjima i vertikale spuštene do tla sa vrha plećke odnosno sa špica sedalne kosti formiraju kvadrat.
b. Dubina grudi i visina grebena
Grudi dosežu do laktova. Dubina grudi iznosi polovinu visine grebena.
c. Dužina nosnika i dužina glave
Dužina nosnika odnosi se prema dužini čeonog dela glave kao 1:2 (mereno od vrha nosne pečurke do unutrašnjeg očnog ugla, odnosno od unutrašnjeg očnog ugla do vrha temene kosti).

3. Ponašanje i karakter
Bokser treba da bude jakih nerava, samosvestan, miran i uravnotežen. Njegova narav je od sveukupnog značaja i zahteva brižljivo negovanje. Njegova privrženost i vernost svom gospodaru i celoj kući, njegova budnost, te neustrašivost i hrabrost kao branioca i zaštitnika, su od davnina poznati. On je bezopasan u porodici, ali nepoverljiv prema strancima, vedar i prijateljski raspoložen u igri, ali u ozbiljnim situacijama neustrašiv. Lako ga je obučavati, zahvaljujući njegovoj spremnosti na poslušnost, njegovoj odlučnosti i hrabrosti, njegovoj prirodnoj oštrini i sposobnosti da oseća mirise. Njegova skromnost, čistoća i urednost čine ga prijatnim i dragocenim porodičnim psom kao i službenim psom, psom za zaštitu ili psom za pratnju. Njegov karakter je čestit, bez dvoličnosti ili podmuklosti i u dubokoj starosti.
Greške: Agresivnost, ljutitost, podmuklost, nedostatak temperamenta, plašljivost

4. Glava
Ona daje bokseru karakterističan izgled. Mora biti u dobrom odnosu prema telu i ne sme izgledati niti prelako niti preteško. Gubica treba da bude što šira i moćnija. Lepota glave počiva na harmoničnim proporcijama gubice i lobanjskog dela glave. S koje god strane se glava posmatra, spreda, odgore ili sa strane, gubica mora biti u dobrom odnosu sa lobanjom, tj. nikada ne sme izgledati premala. Glava treba da bude bez nabora. Uobičajeno je da se na čelu stvore nabori kada su uši podignute, ili kada uši nisu kupirane, pri povišenoj pažnji. Sa obe strane od korena nosa spuštaju se naznačeni nabori. Tamna maska ograničena je na gubicu i mora oštro odudarati od boje glave, tako da izraz lica ne deluje mračno.
Lobanja: čelo treba da bude što je moguće uže i uglasto. Ono je lako zaobljeno, nipošto ne kuglasto ili kratko, niti pljosnato ili preširoko. Teme ne sme biti previsoko. čeoni usek je tek lako naznačen, ne sme biti dubok, posebno ne medju očima.
Stop( ceoni prelaz ): čelo obrazuje s nosnikom naznačen prelaz. Nosnik ne sme biti buldogoliko utisnut u čelo, ali ne sme biti ni padajući.
Obrazi: Obrazi su razvijeni u skladu sa snažnim vilicama, pa ipak nisu suviše naglašeni. Oni u blagom luku prelaze u gubicu.
Gubica: Gubica je moćno razvijena u sve tri prostorne dimenzije, dakle nije šiljata ni uska, niti kratka ni plitka. Njen oblik zavisi od :
a. oblika vilice
b. položaja očnjaka
c. osobina labrnja
Očnjaci moraju biti što razmaknutiji i dobre dužine, tako da je prednja površina gubice široka, gotovo kvadratična i sa nosnikom obrazuje tup ugao. Spreda gornja usna leži svojom ivicom na ivici donje usne. Nagore zakrivljeni deo donje vilice sa donjom usnom, koji nazivamo bradom, ne sme odviše prelaziti gornju usnu, ali još manje sme da nestane pod njom, već se mora jasno ocrtavati kako spreda, tako i sa strane. Očnjaci i sekutići donje vilice ne smeju se videti kada je gubica zatvorena. Usek na gornjoj usni je dobro vidljiv.
Labrnje: Labrnje upotpunjuju oblik gubice. Gornja usna je debela i razvijena. Ona spreda ispunjava prazninu koja nastaje zbog duže donje vilice.
Nos: Nos je širok i crn, sasvim lako prćast, širokih nosnih otvora. Vrh nosa leži nešto više od korena nosa.
Zubalo: Donja vilica prelazi gornju i lako je zakrivljena na gore. Bokser je predgrizač. Gornja vilica je širokom bazom usaðena na lobanjski deo i jedva se malo sužava prema napred. Zubalo je snažno i zdravo. Sekutići su postavljeni ravnomerno u pravoj liniji, dok se očnjaci nalaze meðusobno daleko udaljeni i dobre su dužine.
Oči: Tamne oči ne smeju biti premale, niti izbuljene, kao ni duboko usaðene. Izraz odaje energiju i inteligenciju, no ne sme biti preteći niti napadan. Ivice kapaka moraju imati tamnu boju.
Uši: Visoko su postavljene, kupirane u vrh, srazmerno duge i uspravno nošene, u bazi ne preširoke. Nekupirane uši imaju prikladnu dužinu, pre su male nego velike, tanke; postavljene su sa obe strane u najvišoj tački lobanje, daleko su meðusobno razmaknute. U mirovanju leže uz obraze. Kada je pas na oprezu, uši treba da s jednim jasnim naborom padnu prema napred.
Greške: Nedostatak plemenitosti i izražajnosti, mračno lice, glava pinčeva ili buldoga, balavost, pokazivanje zuba ili jezika, spičasta ili prelaka gubica, padajući nosnik, kožast ili suženi nos, svetla nosna pečurka, tzv. orlovsko oko, nepigmentisani kapak, lose kupirane uši, ružino uho, uglasta donja vilica, kriv (kos) raspored zuba, loše smešteni zubi, slabo izgraðeni zubi, loše zubalo usled bolesti.

5. Vrat
Gornja linija vrata spušta se u elegantnom luku sa dobro istaknutog pripoja s glavom prema grebenu. Vrat treba da bude izdašne dužine, okrugao, snažan, mišićav i suv.
Greške: Kratak, debeo vrat, labava koža na vratu (podvaljak).

6. Prednje noge
Prednje noge moraju, spreda gledano, biti ravne, meðusobno paralelne i imati jake kosti.
Plećke: Duge i kose, čvrsto pripojene uz trup, ne smeju biti odviše mišićave.
Nadlaktica: Duga, sa lopaticom obrazuje prav ugao.
Laktovi: Ne smeju biti suviše pritisnuti na grudni koš, ali ni odstojeći.
Podlaktica: Vertikalna, duga i suvo mišićava.
Zglob šaplja: Snažan, dobro naznačen, ali ne nabrekao.
Došaplje: Kratko, skoro vertikalno u odnosu na tlo.
Šape: Male, okrugle, zatvorene, debelih jastučića sa čvrstim tabanima.
Greške: Francuski stav, labave lopatice, labavi laktovi, slab zglob šaplja, zečije sape, pljosnata, raširena šapa.

7. Telo
Kvadratično, trup počiva na stamenim ravnim nogama.
Greben: Treba da bude naglašen.
Ledja: Treba da budu, uključujući i slabinski deo leða, čvrsta, ravna, široka i jako mišićava
Sapi: Lako nagnute, neznatno zaobljene i siroke. Karlica treba da bude dugačka i , naročito kod zenki, široka.
Grudni koš: Dubok, doseže do laktova. Dubina grudi iznosi polovinu visine do grebena. Dobro izraženo predprsje. Rebra su dobro zaobljena, ali ne i naglašeno okrugla, pružaju se daleko unazad.
Donja linija: Teče u elegantnom luku put nazad. Kratke, čvrste,lako pribrane slabine.
Greške: Preširok i nizak front, viseći trup, šaranasta leða, ulegnuta leða, slaba leða, dug, uzan, jako uvučen slabinski deo leða, slaba povezanost sa sapima, nadgraðen slabinski deo, strme sapi, uska karlica, viseći trbuh, usukane slabine.

8. Zadnjen noge
Vrlo mišićave, muskulatura je tvrda i vrlo plastično istaknuta. Gledano odnazad, zadnje noge treba da budu prave.
Nadkolenica: Duga i široka. Ugao zgloba kuka i kolena po mogucstvu tup.
Koleno: U osnovnom položaju treba da se pruža ka napred, ali tako da ga još dodiruje zamisljena vertikala povučena s kvrge zgloba kuka prema tlu.
Podkolenica: Vrlo misicava.
Skočni zglob: Snažan, dobro naznačen, ali ne nabrekao. Ugao iznosi oko 140 stepeni.
Zadnje donožje: Kratko sa nagibom od 95 do 100 stepeni prema podlozi.
Šape: Nešto duže nego prednje, zatvorene, debelih jastučića sa čvrstim tabanima.
Greške: Slaba muskulatura, nedovoljno ili previše zatvoreni uglovi zadnjih nogu, sabljaste noge, O stav zadnjih nogu, kravlji stav, uzani skočni zglobovi zečije šape, pljosnate raširene šape.

9. Rep
Usaðen više visoko nego nisko, kratko kupiran i uspravno nošen.
Greške: Niska usaðenost.

10. Hod - Kretanje
Živahno, puno snage i plemenitosti.
Greške: Gegav stav, slab iskorak i ukrućenost.

11. Koža
Suva, elastična, bez nabora.

12. Dlaka
Kratka, tvrda, sjajna i prilegnuta uz telo.

13. Boja
Žuta ili tigrasta. Žuta se javlja u različitim tonovima, od svetlo žute do tamno jeljene crvene, pa ipak su najlepše nijanse koje su na sredini (crvenožuta). Crna maska. Tigrasti varijetet ima na žutoj osnovi naizmenično postavljene tamne ili crne pruge, koje se pružaju u pravcu rebera. Osnovna boja i pruge moraju se meðusobno jasno razlikovati. Bele oznake nisu u osnovi za odbacivanje, one mogu biti vrlo odgovarajuće.
Greške: Maska koja prejako prelazi preko gubice, kao i premalo izražena tigravost. Prljava osnovna boja. Meðusobno pomešane boje. Nelepe bele oznake, potpuno ili polovično bela glava. Druge boje ili takva osnovna boja, gde je više od jedne trećine tela bele boje

14. Visina
Merena od grebena, uz lakat, do tla.
Mužjaci: 57 - 63 cm.
Ženke: 53 - 59 cm.

15. Masa
Mužjaci preko 30 kg (za psa visokog oko 60 cm go grebena).
Ženke otprilike 25 kg (za kuju visoku oko 56 cm do grebena).

Napomena: Mužjaci moraju imati dva očevidno normalno razvijena testisa, koji su u potpunosti spušteni u skrotum